DV-SSL

249,000 تومان
سالانه

تعداد دامین ۱ عدد
پشتیبانی از دامین IR
مدت زمان صدور 1 روز کاری
قابل استفاده جهت دریافت نماد اعتماد دو ستاره
شرکت صادرکننده Comodo
پشتیبانی 24 ساعته تخصصی
سازگاری انواع تلفن های هوشمند
سازگاری با انواع سرور
معتبر در مرورگرهای اصلی

OV-SSL

999,000 تومان
سالانه

تعداد دامین ۱ عدد
پشتیبانی از دامین IR
مدت زمان صدور 7 الی 10 روز کاری
نیاز به ارایه مدارک رسمی ثبت شرکت
درج نام سازمان در گواهینامه
قابل استفاده جهت دریافت نماد اعتماد دو ستاره
شرکت صادرکننده Comodo
پشتیبانی 24 ساعته تخصصی
سازگاری انواع تلفن های هوشمند
سازگاری با انواع سرور
معتبر در مرورگرهای اصلی

EV-SSL

3,450,000 تومان
سالانه

تعداد دامین ۱ عدد
پشتیبانی از دامین IR
مدت زمان صدور 7 الی 10 روز کاری
نوار آدرس سبز
نیاز به ارایه مدارک رسمی ثبت شرکت
درج نام سازمان در گواهینامه
قابل استفاده جهت دریافت نماد اعتماد دو ستاره
شرکت صادرکننده Comodo
پشتیبانی 24 ساعته تخصصی
سازگاری انواع تلفن های هوشمند
سازگاری با انواع سرور
معتبر در مرورگرهای اصلی