Backup-Hosting-50GB

29,900 تومان
ماهانه

50 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-100GB

49,900 تومان
ماهانه

100 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-200GB

99,900 تومان
ماهانه

200 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-300GB

129,900 تومان
ماهانه

300 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-500GB

199,900 تومان
ماهانه

500 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-1TB

299,900 تومان
ماهانه

1 ترابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان