هاست بکاپ

Backup-Hosting-50GB

50 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-100GB

100 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-200GB

200 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-300GB

300 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-500GB

500 گیگابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان

Backup-Hosting-1TB

1 ترابایت فضای هارد
نامحدود پهنای باند
دارای زیر دامنه رایگان
دارای SSL رایگان