نمایندگی هاست

cPanel-Reseller-5GB

مقدار فضا 5 گیگابایت
نیم سرور(DNS)اختصاصی
تعداد اکانت سی پنل 10 عدد
امکان اورسل فضا دیسک
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
کنترل پنل نمایندگی WHM
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
تعداد زیر دامنه(ساب دامنه) نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
پشتیبانی از php
دیتاسنتر هتزنر آلمان - آسیاتک برج میلاد
تحویل فوری و آنی

cPanel-Reseller-10GB

مقدار فضا 10 گیگابایت
نیم سرور(DNS)اختصاصی
تعداد اکانت سی پنل 20 عدد
امکان اورسل فضا دیسک
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
کنترل پنل نمایندگی WHM
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
تعداد زیر دامنه(ساب دامنه) نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
پشتیبانی از php
دیتاسنتر هتزنر آلمان - آسیاتک برج میلاد
تحویل فوری و آنی

cPanel-Reseller-20GB

مقدار فضا 20 گیگابایت
نیم سرور(DNS)اختصاصی
تعداد اکانت سی پنل 40 عدد
امکان اورسل فضا دیسک
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
کنترل پنل نمایندگی WHM
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
تعداد زیر دامنه(ساب دامنه) نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
پشتیبانی از php
دیتاسنتر هتزنر آلمان - آسیاتک برج میلاد
تحویل فوری و آنی

cPanel-Reseller-50GB

مقدار فضا 50 گیگابایت
نیم سرور(DNS)اختصاصی
تعداد اکانت سی پنل 50 عدد
امکان اورسل فضا دیسک
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
کنترل پنل نمایندگی WHM
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
تعداد زیر دامنه(ساب دامنه) نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
پشتیبانی از php
دیتاسنتر هتزنر آلمان - آسیاتک برج میلاد
تحویل فوری و آنی

cPanel-Reseller-100GB

مقدار فضا 100 گیگابایت
نیم سرور(DNS)اختصاصی
تعداد اکانت سی پنل 100 عدد
امکان اورسل فضا دیسک
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
کنترل پنل نمایندگی WHM
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
تعداد زیر دامنه(ساب دامنه) نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
پشتیبانی از php
دیتاسنتر هتزنر آلمان - آسیاتک برج میلاد
تحویل فوری و آنی

cPanel-Reseller-200GB

مقدار فضا 200 گیگابایت
نیم سرور(DNS)اختصاصی
تعداد اکانت سی پنل 200 عدد
امکان اورسل فضا دیسک
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست سی پنل
کنترل پنل نمایندگی WHM
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
تعداد زیر دامنه(ساب دامنه) نامحدود
تعداد پارک دامنه نامحدود
تعداد اکانت ftp نامحدود
پشتیبانی از php
دیتاسنتر هتزنر آلمان - آسیاتک برج میلاد
تحویل فوری و آنی