هاست اشتراکی

HOST-1
 • 1 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • 99.9% آپتایم
 • دلخواه ورژن PHP
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهینامه SSL
 • آنتی شلر و ویروس اسکنر قدرتمند مجهز به
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور
HOST-2
 • 2 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • 99.9% آپتایم
 • دلخواه ورژن PHP
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهینامه SSL
 • آنتی شلر و ویروس اسکنر قدرتمند مجهز به
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور
HOST-5
 • 5 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • 99.9% آپتایم
 • دلخواه ورژن PHP
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهینامه SSL
 • آنتی شلر و ویروس اسکنر قدرتمند مجهز به
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور
HOST-10
 • 10 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • 99.9% آپتایم
 • دلخواه ورژن PHP
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهینامه SSL
 • آنتی شلر و ویروس اسکنر قدرتمند مجهز به
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور
HOST-20
 • 20 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • 99.9% آپتایم
 • دلخواه ورژن PHP
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهینامه SSL
 • آنتی شلر و ویروس اسکنر قدرتمند مجهز به
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور
HOST-50
 • 50 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • 99.9% آپتایم
 • دلخواه ورژن PHP
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • رایگان گواهینامه SSL
 • آنتی شلر و ویروس اسکنر قدرتمند مجهز به
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور