سرور مجازی حرفه ای

Pro-VPS-1
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 50 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت و پورت سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • آلمان - هلند - فرانسه موقعیت سرور
 • آنی تحویل
Pro-VPS-2
 • 4 گیگابایت رم
 • 3 هسته پردازنده
 • 75 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت و پورت سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • آلمان - هلند - فرانسه موقعیت سرور
 • آنی تحویل
Pro-VPS-3
 • 8 گیگابایت رم
 • 6 هسته پردازنده
 • 100 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت و پورت سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • آلمان - هلند - فرانسه موقعیت سرور
 • آنی تحویل
Pro-VPS-4
 • 16 گیگابایت رم
 • 12 هسته پردازنده
 • 150 گیگابایت NVMe هارد
 • 10 گیگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت و پورت سرور
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • آلمان - هلند - فرانسه موقعیت سرور
 • آنی تحویل