هاست اشتراکی لینوکس

Shared-Hosting-1GB

فضا 1 گیگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تحویل خودکار و آنی

Shared-Hosting-2GB

فضا 2 گیگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تحویل خودکار و آنی

Shared-Hosting-3GB

فضا 3 گیگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تحویل خودکار و آنی

Shared-Hosting-5GB

فضا 5 گیگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تحویل خودکار و آنی

Shared-Hosting-10GB

فضا 10 گیگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تحویل خودکار و آنی

Shared-Hosting-20GB

فضا 20 گیگابایت
نامحدود پهنای باند ماهیانه
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
سیستم عامل CloudLinux
نوع هارد مورد استفاده NVME
بکاپ گیری هفتگی رایگان
دیتاسنتر هتزنر آلمان
تحویل خودکار و آنی