سرور مجازی هلند

NL-VPS-1
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 20 گیگابایت NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NL-VPS-2
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 25 گیگابایت NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NL-VPS-3
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NL-VPS-4
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 60 گیگابایت NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • آنی تحویل
NL-VPS-5
 • 16 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده
 • 100 گیگابایت NVMe هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • لیزوب هلند دیتاسنتر
 • آنی تحویل