سرور مجازی ابری

Cloud-VPS-1
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته پردازنده
 • 20 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • هتزنر - آلمان و فنلاند دیتاسنتر
 • آنی تحویل
Cloud-VPS-2
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • هتزنر - آلمان و فنلاند دیتاسنتر
 • آنی تحویل
Cloud-VPS-3
 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 80 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • هتزنر - آلمان و فنلاند دیتاسنتر
 • آنی تحویل
Cloud-VPS-4
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 160 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • هتزنر - آلمان و فنلاند دیتاسنتر
 • آنی تحویل
Cloud-VPS-5
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته پردازنده
 • 240 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • دلخواه سیستم عامل
 • KVM مجازی ساز
 • هتزنر - آلمان و فنلاند دیتاسنتر
 • آنی تحویل