نمایندگی هاست

HOST-Reseller-1
 • 5 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • 10 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگابایت منابع رم هر اکانت
 • 1 هسته با فرکانس 2.6GHz منابع پردازنده هر اکانت
 • WHM & cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان برای تمامی اکانت ها گواهینامه SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • امکانات نامحدود سایر
 • قابل انتخاب - هلند یا ایران موقعیت سرور
HOST-Reseller-2
 • 10 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • 20 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگابایت منابع رم هر اکانت
 • 1 هسته با فرکانس 2.6GHz منابع پردازنده هر اکانت
 • WHM & cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان برای تمامی اکانت ها گواهینامه SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - هلند یا ایران موقعیت سرور
HOST-Reseller-3
 • 20 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • 40 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگابایت منابع رم هر اکانت
 • 1 هسته با فرکانس 2.6GHz منابع پردازنده هر اکانت
 • WHM & cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان برای تمامی اکانت ها گواهینامه SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - هلند یا ایران موقعیت سرور
HOST-Reseller-4
 • 50 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • 50 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگابایت منابع رم هر اکانت
 • 1 هسته با فرکانس 2.6GHz منابع پردازنده هر اکانت
 • WHM & cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان برای تمامی اکانت ها گواهینامه SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - هلند یا ایران موقعیت سرور
HOST-Reseller-5
 • 100 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • 100 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگابایت منابع رم هر اکانت
 • 1 هسته با فرکانس 2.6GHz منابع پردازنده هر اکانت
 • WHM & cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان برای تمامی اکانت ها گواهینامه SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - هلند یا ایران موقعیت سرور
HOST-Reseller-6
 • 200 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • 200 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 گیگابایت منابع رم هر اکانت
 • 1 هسته با فرکانس 2.6GHz منابع پردازنده هر اکانت
 • WHM & cPanel کنترل پنل
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • رایگان برای تمامی اکانت ها گواهینامه SSL
 • رایگان DNS اختصاصی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • نامحدود سایر امکانات
 • قابل انتخاب - هلند یا ایران موقعیت سرور