هاست وردپرس

Silver-Wordpress
 • 10 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • 1 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری منظم
 • آنتی ویروس اختصاصی وردپرس مجهز به
 • اسکنر ویروس اختصاصی وردپرس دارای اسکنر حرفه ای
 • فایروال اختصاصی وردپرس دارای فایروال حرفه ای
 • وردپرس دارای آزمایشگاه
 • سیستم امنیتی شدید دارای آنتی DDoS
 • رم - پردازنده - بازدید یکتا سایر امکانات نامحدود
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور
Golden-Wordpess
 • 30 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • 5 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری منظم
 • آنتی ویروس اختصاصی وردپرس مجهز به
 • اسکنر ویروس اختصاصی وردپرس دارای اسکنر حرفه ای
 • فایروال اختصاصی وردپرس دارای فایروال حرفه ای
 • وردپرس دارای آزمایشگاه
 • سیستم امنیتی شدید دارای آنتی DDoS
 • رم - پردازنده - بازدید یکتا سایر امکانات نامحدود
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور
Platinium-Wordpress
 • 60 گیگابایت NVMe فضای هارد
 • نامحدود ترافیک
 • cPanel کنترل پنل
 • 10 عدد تعداد سایت قابل میزبانی
 • روزانه/هفتگی/ماهانه بکاپ گیری منظم
 • آنتی ویروس اختصاصی وردپرس مجهز به
 • اسکنر ویروس اختصاصی وردپرس دارای اسکنر حرفه ای
 • فایروال اختصاصی وردپرس دارای فایروال حرفه ای
 • وردپرس دارای آزمایشگاه
 • سیستم امنیتی شدید دارای آنتی DDoS
 • رم - پردازنده - بازدید یکتا سایر امکانات نامحدود
 • قابل انتخاب - ایران یا هلند موقعیت سرور