هاست وردپرس

Wordpress-Hosting-5GB

5 گیگابایت فضا
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرعت و پایداری بسیار بالا
بهینه سازی مخصوص وردپرس
دارای آزمایشگاه وردپرس
نگهداری بک آپ تا 30 روز
آنتی ویروس مخصوص وردپرس
نصب/انتقال وردپرس رایگان
گواهینامه SSL رایگان
پشتیبانی مخصوص وردپرس
تحویل فوری

Wordpress-Hosting-10GB

10 گیگابایت فضا
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرعت و پایداری بسیار بالا
بهینه سازی مخصوص وردپرس
دارای آزمایشگاه وردپرس
نگهداری بک آپ تا 30 روز
آنتی ویروس مخصوص وردپرس
نصب/انتقال وردپرس رایگان
گواهینامه SSL رایگان
پشتیبانی مخصوص وردپرس
تحویل فوری

Wordpress-Hosting-20GB

20 گیگابایت فضا
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرعت و پایداری بسیار بالا
بهینه سازی مخصوص وردپرس
دارای آزمایشگاه وردپرس
نگهداری بک آپ تا 30 روز
آنتی ویروس مخصوص وردپرس
نصب/انتقال وردپرس رایگان
گواهینامه SSL رایگان
پشتیبانی مخصوص وردپرس
تحویل فوری

Wordpress-Hosting-30GB

30 گیگابایت فضا
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرعت و پایداری بسیار بالا
بهینه سازی مخصوص وردپرس
دارای آزمایشگاه وردپرس
نگهداری بک آپ تا 30 روز
آنتی ویروس مخصوص وردپرس
نصب/انتقال وردپرس رایگان
گواهینامه SSL رایگان
پشتیبانی مخصوص وردپرس
تحویل فوری

Wordpress-Hosting-50GB

50 گیگابایت فضا
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرعت و پایداری بسیار بالا
بهینه سازی مخصوص وردپرس
دارای آزمایشگاه وردپرس
نگهداری بک آپ تا 30 روز
آنتی ویروس مخصوص وردپرس
نصب/انتقال وردپرس رایگان
گواهینامه SSL رایگان
پشتیبانی مخصوص وردپرس
تحویل فوری